Youtube logo
Menu

Ansvarfraskrivelse


Information på denne hjemmeside stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Informationerne på hjemmesiden er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men vi giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af hjemmesidens indhold og kan uden varsel standse offentliggørelsen af hjemmesiden på nettet.

Monacor Danmark A/S fralægger sig ethvert ansvar for hjemmesider, til hvilke denne hjemmeside er forbundet.

Enhver kommentar/oplysning sendt til Monacor Danmark A/S via denne hjemmeside bliver Monacor Danmark A/S's ejendom og kan benyttes uden begrænsninger. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet fortroligt.

Monacor Danmark A/S er ikke ansvarlige for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra denne hjemmeside inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret i en dansk domstol.

NYE PRODUKTER

TILBUD

KONTAKT

Spørg Monacor?

  Har du spørgsmål, ris eller ros,

så kontakt os på 44 34 90 00,

brug vores chat

eller send os en mail