Youtube logo
Menu

IP klassificering af tæthed

For at kunne klassificere tæthed for komponenter, bl.a. kamerahuse, har man indført nogle tæthedsgrader, der er sammensat af de to cifre, som står efter betegnelsen IP.

IP er en forkortelse for lnstitute of Petroleum, som har udarbejdet systemet.

 

 

1. ciffer

Angiver noget om de mekaniske forhold med hensyn til, hvorvidt diverse fremmedlegemer kan trænge ind i komponenten, alternativt føres ind i denne med skadelig påvirkning til følge.

Ciffer Kortfattet beskrivelse Krav til komponenten
0 Åben, ubeskyttet Ingen særlig beskyttelse
1 Beskyttet mod indtrængen af faste genstande større end 50 mm En hånd må ikke utilsigtet kunne føres ind (men tilsigtet indføring er stadig mulig)<br />
2 Beskyttet mod indtrængen af faste genstande større end 12 mm Fingre eller genstande med en maksimal længde 80 mm, og cylindriske legemer med diameter over 12 mm, må ikke kunne føres ind
3 Beskyttet mod indtrængen af faste genstande større end 2.5 mm Værktøj, stænger, tråde etc. med en diameter eller tykkelse større end 2,5 mm, samt faste legemer i øvrigt, med en diameter over 2.5 mm, må ikke kunne føres ind.
4 Beskyttet mod faste genstande større end 1.0 mm Strimler, tråde eller lign. med en diameter eller tykkelse større end 1.0 mm og faste legemer i øvrigt, med en diameter over 1.0 mm, må ikke kunne føres ind.
5 Støvskærmet Der kan trænge støv ind, men ikke i en sådan mængde, at det påvirker komponentens funktionssikkerhed.
6 Støvtæt Selv fint støv kan ikke trænge ind

2. ciffer

Angiver noget om de mekaniske forhold med hensyn til, hvorvidt vand under forskellige forhold kan trænge ind i komponenten med skadelig virkning til følge.

Ciffer Kortfattet beskrivelse Krav til komponenten
0 Åben, ubeskyttet Ingen særlig beskyttelse
1 Beskyttet mod vanddråber Lodret faldende vanddråber må ikke forårsage skadelig virkning
2 Beskyttet mod vanddråber ved hældning på max. 15° Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning, når komponenten hælder med en vinkel på 15° i forhold til sin normale stilling.
3 Beskyttet mod vanddråber ved vinkel på 60° med lodret plan Vand, der falder som stille regn med en vinkel på op til 60' med lodret plan, må ikke have nogen skadelig virkning.
4 Beskyttet mod oversprøjtning Vand, der sprøjter mod komponentenfra enhver vilkårlig retning, må ikke have nogen skadelig virkning.
5 Beskyttet mod vandstråler Vand fra et strålerør, der sprøjter mod komponenten fra enhver vilkårlig retning, må ikke have nogen skadelig virkning.
6 Beskyttet mod oversprøjtning i høj søgang Vandsprøjt, forårsaget af høj søgang, eller vand som sprøjtes i kraftige stråler fra et strålerør mod komponenten fra enhver vilkårlig retning må ikke kunne trænge ind i komponenten med skadelig virkning til følge.
7 beskyttet mod følgerne af nedsænkning lige under en vandoverflade Ved definerede driftdata med hensyn til såvel tryk som tid, må det ikke være muligt for vand i skadelige mængder at trænge ind i komponenten når denne er nedsænket under en vandoverflade.
8 beskyttet mod følgerne af nedsænkning i vand i større dybde Komponenten skal fungere fejlfrit ved de af producenten angivne driftsbetingelser, selv ved vedvarende nedsænkning i vand, hvilket normalt betyder, at komponenten er hermetisk indkapslet.

NYE PRODUKTER

TILBUD

KONTAKT

Spørg Monacor?

  Har du spørgsmål, ris eller ros,

så kontakt os på 44 34 90 00,

brug vores chat

eller send os en mail